✿✿اختلالات یادگیری سقز ✿✿
   اختلالات یادگیری سقز(حمید محمدی)

Nazarsanji akharin-mataleb emali contact  پروفایل مدیر  فهرست مطالب صفحه اصلی

@ LDsaghez @
عناوین مطالب وبلاگ
anavin
نظرسنجی

soon

فعالیتهایی برای کمک به یادگیری پیش دبستانی

در این بخش راهبردهایی برای فراهم آوردن امکاناتی جهت تجربه های یادگیری پیش دبستانی توصیه می شود . این فعالیت شامل (A)فعالیتهای آگاهی از نظام صوتی و ادراک شنیداری، (B) فعالیتهای ادراک دیداری  ، (C) فعالیتهای ادراک بساوایی و حرکتی ، (D) فعالیتهایی به منظور انسجام یافتگی دستگاههای ادراکی است .

A) فعالیتهای آگاهی واجی و ادراک شنیداری

بسیاری از کودکان دارای دچار ناتوانی های یادگیری برای کسب مهارتهای شنیداری نیاز به آموزش های خاص دارند . دراین قسمت به بحث درباره ی آگاهی واجی ، توجه شنیداری ، تمایز شنیداری و حافظه شنیداری می پردازیم .

الف ) آگاهی واجی

برای موفق شدن در مراحل آغازین خواندن ، کودک باید توانایی شنیدن صدای هریک از واج های زبان را داشته باشد و نیز باید بفهمد که واژه های شنیده شده ترکیب این صداهای منفرد در قالب واژه هاست .

1- شعرهای کودکستانی : شعرهای کودکستانی را برای کودک بخوانید . ضمن آنکه او به تصاویر نگاه می کند بر قافیه های شعر تأکید کنید . کودکان از تکرار چندین باره ی شعرهای کودکستانی لذت می برند . گاهی کلمه ای هم قافیه را نگویید و از کودک بخواهید آن کلمه را بگوید . به طور مثال « پائیزه ، پائیزه ، برگ درخت ... »

2-  واژه های قافیه دار : قافیه پردازی برای کودکان پیش دبستانی بازی لذت بخشی محسوب می شود . ترانه های موزون و شعرهای کودکستانی منابع موجود برای فعالیتهای قافیه دار است .

3- تفکیک صداها در واژه ها : برای کمک به کودکان در تشخیص صداهای موجود در کلمه های گفته شده ، کارتی را که تصویری برآن است که اسمش کلمه ای کوتاه محسوب می شود جلو کودک بگذارید . یک مستطیل هم زیر تصویر بکشید و آن را به تعداد واجهای موجود در کلمه تقسیم کنید . از کودک بخواهید اسم تصویر را آرام بگوید . هر صدایی که تلفظ می شود روی یکی از مستطیل ها یک ضربه بزنید .

4- شمارش صداها : چیزهایی مثل چوب بستنی یا چوب های معاینه ی حلق تهیه کنید . روی کارت کلمه ای کوتاه را همراه با تصویر مصداق آن بنویسید . کلمه های دیگری را با همان تعداد حروف از نظر صداها ( به طور مثال ، کار/ شاد/ لامپ ) به کار ببرید . برای شمارش صداها ، کلمه را آرام بگویید و از کودک بخواهید با ضربه زدن برای هر صدا تعداد صداهای آن را بشمارد . تعدادی از کارتها را می توان هم با تصویر و هم با کلمه درست کرد و تعداد دیگری را فقط با تصویر .

5- معماهای قافیه دار : معلم مجموعه ای از کلمات را انتخاب می کند که یکی هم قافیه با سر و بقیه با چانه باشد . معما به گونه ای طرح می شود  که جواب آن یا هم قافیه با سر باشد یا با چانه . کودکان به عضوی از بدن خود که هم قافیه با جواب معماست ، اشاره می کنند . به طور مثال ، «وقتی پرندگان گرسنه هستند ، می خورند » کودکان به چانه هایشان اشاره می کنند . زیرا هم قافیه با دانه است . این تمرین را با بخشهای دیگر بدن ، کلمه هایی که هم قافیه دست با زانو یا با بازو یا ساق پاست تکرار کنید .

6- حذف صداها : ضمن این فعالیت کودکان یاد می گیرند کلمه ای را پس از حذف یکی از صداهای آن بگویند و آن کلمه را بدون آن صدا تلفظ کنند . به طور مثال برای حذف یک هجا به کودک می گوییم : « بگو زمین بازی . حالا آن را بدون بازی بگو » این تکلیف وقتی یک واج حذف شود مشکل تر می شود . مثلاً به کودک می گوییم : « بگو توپ . حالا آن را بدون ت بگو » « بگو انبوه . حالا آن را بدون ن بگو »

7- تشخیص صداهای اول کلمه : سه کلمه – مثلاً فضانورد ، کوه و دوچرخه – به کودک گفته می شود ، سپس او باید بگوید کدام کلمه اولش مثل اول کلمه ی کاج است . از دانش آموزان بخواهید فکر کند چه کلماتی اولش مثل اول کلمه ی  تاب است . تصاویر کلماتی را که اولش مثل اول کلمه  ی تاب است ، یا تصاویر کلماتی را که با صدای ت شروع می شود ، پیدا کند . به او تصویر سه شی ء مختلف ( مثلاً گلابی ، توپ و ماشین ) را نشان دهید و از او بخواهید تصویری را که اولش مثل کلمه ی تاب است پیدا کند .

8- ترکیب کردن حروف بی صدا ، دو حرف هم صدا ، حروف آخر کلمه ها و حروف صدادار .

9- ترکیب صداها : صداهای واژه ای را به طور جداگانه تلفظ کنید و از کودک بخواهید با ترکیب صداها آن کلمه را بگوید . به طور مثال با م ،  َ ،  ن ، کلمه مَن را بسازد و بگوید .

ب ) توجه شنیداری

1- گوش دادن به صداها : کودکان چشم هایش را می بندند وبه صداهای اطراف گوش می دهند . به طور مثال ، به صدای ماشین ها ، هواپیما ، حیوان ها و سایر صداهای بیرونی ، و صداهای اتاق مجاور .

2- صداهای ضبط شده : صدای هواپیما ، قطار ، حیوان ها و زنگ را می توان ضبط کرد ، سپس برای دانش آموزان پخش کرد و از آن ها خواست که صداها را تشخیص دهند .

3- تشخیص صداهایی که معلم تولید می کند : کودکان چشم هایشان را می بندند و صداهایی را که معلم ایجاد می کند نام می برند . مثال هایی از این صداها شامل انداختن مداد روی زمین ، پاره کردن ورق کاغذ ، استفاده از منگنه ، بالا و پایین زدن توپ ، تراشیدن مداد ، ضربه زدن به لیوان ، باز کردن پنجره ، خاموش کردن چراغ ، ورق زدن کتاب ، بریدن چیزی با قیچی ، باز کردن کشو ، صدای جرینگ جرینگ پول سکه ای و نوشتن با گچ روی تخته سیاه .

4- تشخیص صدای خوراکی ها : از دانش آموزان بخواهید به صدای انواع خوراکی ها مثل کرفس ، سیب یا هویج هنگام خوردن ، بریدن یا خرد کردن گوش کنند .

5- تشخیص شی ء از طریق صدای به هم خوردن آن : مواد کوچک و سفتی نظیر سنگریزه ها ، دانه های نخود و لوبیا ، گچ ، نمک ، ماسه یا برنج را داخل ظرف هایی بریزید و در آن را ببندید . دانش آموزان باید با تکان دادن ظرف و گوش کردن به صدای آن  ، شی ء داخل ظرف را تشخیص دهند .

6- گوش دادن به نمونه های صدا : دانش آموزان چشم هایشان را می بندند یا طوری قرار می گیرند که به طرف معلم نباشد . معلم دست ها را به هم می زند ، ضربه هایی به طبل می زند ، یا توپی را چند بار به زمین می زند . می توان صدا را با آهنگ خاصی ایجاد کرد – مثلاً آهسته ، سریع ، سریع . از دانش آموزان خواسته می شود تعداد ضربه های نواخته شده را بگویند یا نمونه های اجرا شده را تکرار کند .

7- تشخیص صدای دو شی ء : برای ایجاد تنوع در فعالیت فوق می توان از فنجان و کتاب استفاده کرد و همزمان با ضربه زدن به فنجان و ورق زدن کتاب صداهایی ایجاد کرد .

ج ) تمایز شنیداری

1- تشخیص نزدیک یا دور : دانش آموزان با چشمان بسته باید تشخیص دهند صدا از کدام قسمت اتاق می آید و آیا نزدیک است یا دور .

2- تشخیص صدای بلند یا آهسته : به دانش آموزان کمک کنید که بین صداهای بلند و آهسته ای که معلم ایجاد می کند تمایز قائل شوند .

3- تشخیص زیر و بمی صدا : دانش آموزان باید یاد بگیرند تفاوت بین صداهای زیر و بمی را که معلم ایجاد می کند ، تشخیص دهند .

4- کشف صدا : یکی از دانش آموزان جعبه ی موسیقی یا ساعتی را که تیک تاک می کند مخفی می کند و بقیه سعی می کنند از روی صدا محل آن را پیدا کنند .

5- دنبال کردن صدا : معلم یا یکی از دانش آموزان در خارج اتاق راه می رود و سوت می زند . بقیه ی دانش آموزان باید سعی کنند از روی صدا محل منبع صدا را تعقیب کنند .

6- حدس زدن با چشم بسته : یکی از دانش آموزان گروه بازی چیزی می گوید یا صدای حیوانی را در می آورد . دانش آموزی که چشمش بسته است باید حدس بزند صدا متعلق به چه کسی است .

د ) حافظه ی شنیداری

1- این کار را بکن : پنج یا شش شی ء را جلو دانش آموز بگذارید و از او بخواهید که خواسته ها ی شما را به همان ترتیب اجرا کند : « مکعب سبز را روی دامن جین ، گل زرد را زیر صندلیِ جان و توپ نارنجی را زیر را داخل جامیزی جو بگذار .» همزمان با فعالتر شدن حافظه ی شنیداری دانش آموز می توان تعداد خواسته ها را بیشتر کرد .

2- اجرای دستورها : به دانش آموزان چند تکلیف ساده بدهید انجام دهد . به طور مثال : « یک مربع قرمز بزرگ روی کاغذ بکشید ، یک دایره ی کوچک سبز زیر مربع رسم کند و سپس با یک خط سیاه دایره را به گوشه ی راست بالایی مربع وصل کند . »  این دستورها را می توان ضبط کرد و در مرکز شنیداری به کمک گوشی به کارشان گرفت .

3- به خاطر سپردن فهرست اعداد یا واژه ها : به دانش آموزان کمک کنید تا فهرستی از اعداد یا واژه های ساده را به خاطر بسپارند . فعالیت را با دو عدد یا دو واژه شروع کنید و از او بخواهید تکرار کند . وقتی دانش آموز موفق شد که این تکالیف را انجام دهد به تدریج بر فهرست مذکور بیفزاید . در ابتدا استفاده از یادآوری کننده ای دیداری به شکل تصویر ممکن است مفید باشد .

4- شعرهای کودکستانی : از کودکان بخواهید ترانه ها و شعرهای کودکستانی را به خاطر بسپارند و با ضرب گرفتن با انگشتان آنها را بخوانند .

5- مجموعه ی اعداد : مجموعه ای از اعداد به دانش آموزان بدهید و از سوالهایی درباره ی این مجموعه بکنید . مثلاً « چهارمین عدد این مجموعه را بنویس : 4 ، 9 ، 1 ، 8 ، 3 .» دستورالعمل های دیگر می تواند به صورت نوشتن بزرگترین عدد ، کوچکترین عدد ، نزدیکترین عدد به عدد 5 ، آخرین عدد ، نزدیکترین عدد  به سن خود و جز آن باشد .

6- برنامه های تلویزیونی : از دانش آموزان بخواهید به یک برنامه ی تلویزیونی نگاه کنند و چیزهای معینی را به خاطر بسپارند . به طور مثال : « امشب برنامه ی جادوگر اوز را تماشا کنید و فردا تعریف کنید که دوروتی چه سرزمینهایی را دیده است .

7- رفتن به کره ی ماه : بازی « صندوقچه ی مادر بزرگ » یا « رفتن به نیویورک » را می توان به بازی های روز تبدیل کرد. به طور مثال می توان گفت : «در سفری به کره ی ماه لباس فضانوردی ام را پوشیدم » دانش آموز جمله را تکرار می کند و یک کلمه یا عبارت مثلاً «کلاه ایمنی» را به آن اضافه می کند . برای کمک به حافظه ی شنیداری می توان از تصاویر نیز استفاده کرد .

8- تکرار جمله ها : جمله ای را با صدای بلند بگویید و از دانش آموز بخواهید که آن را تکرار کند . رد آغاز از جمله های ساده و کوتاه استفاده کنید ، سپس جمله های مرکب و جمله های پیچیده به کار ببرید .

9- تنظیم توالی حروف و اعداد : چند حرف از حروف الفبا را به ترتیب بخوانید ولی یکی از حروف را از بین آنها حذف کنید . از دانش آموزان بخواهید حرف یا عدد حذف شده را بگوید . مثلاً ت ، ث ، ج ، (مکث کنید یا ضربه بزنید) ، ح .  3،4، (مکث کنید یا ضربه بزنید) ، 6 ، 7 . 

10- تنظیم رویدادها : داستان کوتاهی از مجموعه رویدادهای مربوط به هم را انتخاب کنید و برای دانش آموزان بخوانید . سپس از آنها بخواهید رویدادها را به همان ترتیبی که شنیدند بازگو کنند . 

(B) فعالیتهای ادراک دیداری

توانایی های ادراک دیداری برای یادگیری تحصیلی ضرورت خاصی دارند . داشتن مهارت در تمایز دیداری پیش بینی کننده و شاخصی قوی برای پیشرفت خواندن در کلاس اول به حساب می آید . کودکانی که قادرند حروف و اعداد را بخوانند ، از روی طرح های هندسی نسخه برداری کنند و واژه های چاپی جور کنند و در کلاس اول به خوبی از عهده ی خواندن بر خواهند آمد .

الف ) ادراک دیداری

1- طرحی با تخته یا پونز : دانش آموزان با استفاده از پونزهای رنگی شکل های رنگی هندسی را طبق الگویی چاپ شده یا الگویی که معلم می سازد روی تخته باز آفرینی می کنند .

2- قطعات پارکت : دانش آموزان با استفاده از قطعات پارکت الگوهایی را باز آفرینی می کنند .

3- طراحی با مکعبها : دانش آموزان با استفاده از مکعبهای چوبی یا پلاستیکی ، که همه ی سطوح آنها یک رنگ است یا هرسطح رنگ متفاوتی دارد ، شکلهای هندسی را طبق الگوهای ارائه شده می سازند .

4- پیدا کردن شکلها در تصاویر : از دانش آموزان خواسته می شود همه ی شکلها یا طرحهای گرد ، چهارگوش و ... را در یک تصویر پیدا کنند .

5- پازل : دانش آموزان با کنار هم قرار دادن قطعه های پازلی که معلم می سازد یا از بازار تهیه شده ، موضوعهایی نظیر افراد ، حیوانها ، شکل ها ، اعداد یا حروف را که در قطعات کوچکی بریده شده اند شکل می دهند .

6- طبقه بندی : دانش آموزان اشیاء را با توجه به شکل ، اندازه و رنگ آنها گروه بندی یا طبقه بندی می کنند . اشیاء را می توان در جعبه یا کاسه ای قرار داد. می توان از چیپس ، سکه ، دگمه ، دانه های نخود و لوبیا و ... استفاده کرد .

7- جور کردن شکلهای هندسی : شکلهایی روی کارت بکشید و بازی هایی را برای دانش آموزان ترتیب دهید که مستلزم جورکردن این شکل ها باشد . شیشه هایی به اندازه های مختلف با در پوش آن جمع آوری کنید ، در پوش ها را در هم بریزید و از دانش آموزان بخواهید درپوش مناسب شیشه ها را پیدا کنند .

8- بازی های دومینو : پس از ساختن مجموعه کارتهایی تزیینی از کاغذ سمباده ، نمد ، کاغذهای چسب دار یا کاغذهای کادویی نوعی بازی دومینو ترتیب بدهید و از دانش آموزان بخواهید کارتها را با یکدیگر جور کنند .

9- حروف و اعداد : ادراک دیداری و تمایز حروف از مهارتهای مهم برای آمادگی خواندن است . بازی هایی که فرصتهایی برای جور کردن ، طبقه بندی یا نامگذاری شکل ها با استفاده از حروف و اعداد فراهم می کند ، مفید است .

10 -  دَبِلنا : کارتهای دبلنا را می توان با حروف ساخت . وقتی نام حروف خوانده می شود ، دانش آموز تشخیص می دهد وروی آنها مهره می گذارد .

11- ادراک دیداری واژه ها : توانایی درک واژه ها مسلماً ارتباط زیادی با خواندن دارد. در این مورد می توان از بازی های جور کردن ، دسته بندی ، گروه بندی و رد گیری واژه ها سود جست .

ب ) حافظه دیداری

1- تشخیص اشیای گمشده : مجموعه ای از اشیاء را به دانش آموزان نشان دهید . چیزی روی یکی از آنها بکشید و بعد بردارید . دوباره مجموعه را نشان دهید و از دانش آموزان بخواهید شیئی را که گم شده بود مشخص کند .

2- پیداکردن طرح درست : طرحی هندسی ، حرفی از حرف الفبا یا عددی را به دانش آموزان نشان دهید . سپس از آنها بخواهید طرح مناسب آن را از میان چندین طرح انتخاب کنند یا آن طرح را روی کاغذ بکشند .

3- ترتیب از روی حافظه : مجموعه ی کوچکی از شکلها ، طرحها یا اشیاء را به دانش آموزان نشان دهید . ازاو بخواهید از حفظ مجموعه ی دیگری از این طرحها را طبق توالی خاص تنظیم کند . کارتهای بازی ، مکعبهای رنگی ، مکعبهای طرح دار از مواردی است که می توان برای چنین فعالیتهایی استفاده کرد .

4- یادآوری اشیای دیده شده : اسباب بازی ، حرفی از حروف الفبا ، عدد یا واژه ای را به مدتی کوتاه به کودک نشان بدهید و بعد از او بخواهید بگوید چه دیده است .

5- تصاویر بیان کننده ی داستان : روی تخته ای که پارچه ای روی آن کشیده شده است تصاویری را بچینید که بازگو کننده ی داستانی است . سپس تصاویر را بردارید و از دانش آموزان بخواهید آنچه دیده است به صورت داستان تعریف کند .

6- به یادآوری مواد گمشده : به دانش آموزان اعداد ، تصاویر یا حروفی را نشان بدهید. بعد از چند ثانیه یکی از آنها را بردارید . از او بپرسید کدام یک گم شده است .

7- تکرار الگوها : با استفاده از مهره های چوبی ، دگمه یا مکعب طرحی درست کنید . از کودک بخواهید چند ثانیه به آنها توجه کند؛ سپس طرح را باز آفرینی کند .       

(C) فعالیتهای ادراک بساوایی و حرکتی

برای کودکانی که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری خوب یاد نمی گیرند ، ادراک بساوایی و حرکتی امکانی برای تقویت یادگیری فراهم می آورد . فعالیتهای زیر ادراک بساوایی و حرکتی را تحریک می کند :

1- لمس کردن بافتهای مختلف : دانش آموزان بافتهای مختلفی نظیر چوب صاف ، فلز ، کاغذ سمباده ، نمد ، پشم ، اسفنج ، سطوح مرطوب و میوه ها و خوراکی های گوناگون را از طریق لمس کردن احساس می کنند .

2- لمس کردن تخته : موارد مختلفی را به قطعات کوچک چوب بچسپانید . دانش آموزان بدون اینکه به تخته نگاه کند آنها را لمس می کند تا یاد بگیرد سطوح مختلف را تشخیص بدهد و با هم جور کند .

3- لمس کردن شکلها : پارچه هایی با بافت های متفاوت را ببرید و روی طرح های هندسی یا شکل حروفی که روی تخته نصب شده است بچسپانید ، به گونه ای که کاملاً سطح آنها را بپوشاند . کودکان می توانند با لمس کردن ، آنها را تشخیص دهند ، جورکنند و شکل آنها را بگویند . می توان شکلهایی از پلاستیک ، چوب ، مقوا ، گِل رس و نظایر آنها  نیز درست کرد .

4- لمس کردن دما : ظروف کوچکی را پر از آب کنید تا کودک به کمک آنها بتواند گرما ، سرما و داغی آب را حس کند و به مفهوم آنها پی ببرد .

5- حس کردن سنگینی و سبکی : داخل چند پاکت به مقادیر متفاوت نخود ، لوبیا ، برنج و جز آن بریزید . کودک باید پاکت های هم وزن را از طریق تکان دادن و تشخیص وزن آنها جدا کند .

6- بو کردن : مواد معطری ( هل ، دارچین ، سرکه ، آبلیمو و جز آن ) را داخل شیشه هایی بریزید . کودک با بو کردن ، مواد را تشخیص می دهد یا بر اساس بو آنها را کنار یکدیگر قرار می دهد .

7- تشخیص از طریق لمس کردن : طرح ها ، اعداد یا حروف را در کف دست کودک از طریق رد گیری ترسیم کنید . از کودک بخواهید آنها را بازآفرینی کند یا نام شکلی را که در کف دست خود احساس کرده است بگوید .

8- تشخیص اشیای داخل کیسه : اشیای مختلفی را داخل کیسه یا جعبه بگذارید و زا کودک بخواهید با دست زدن اشیا را تشخیص دهد . همچنین کودک می تواند با لمس کردن شکل و بافت اشیا آنها را با یکدیگر جور کند . از بافت های گوناگونی که می توان آنها را روی قصعات چوب ، سنگ ،یا پلاستیک چسپاند ، برای این کار می توان استفاده کرد .

 (D) فعالیتهایی به منظور انسجام یافتگی دستگاههای ادراکی

در اینجا پاره ای از فعالیتها که نیاز به انسجام دو یا چند دستگاه ادراکی دارند توصیف می شود .

1- دیداری به شنیداری : کودکان به طرحی که از نقطه و خط تشکیل شده است نگاه می کنند و سپس آن را به شکل ریتم دار روی طبل می نوازند .

2- شنیداری به دیداری : کودکان به قطعه شعر قافیه داری گوش می کنند و از بین چند الگو که از نقطه و خط تشکیل شده است الگوی همتای دیداری آن را انتخاب می کنند .

3- شنیداری به حرکتی – دیداری : کودکان به قطعه شعر قافیه داری گوش می کنند و با کمک نقطه و خط ها آن را به شکلی دیداری مبدل می کنند .

4- شنیداری – کلامی به حرکتی : یک بازی مشابه « سیمون میگه » ترتیب دهید . کودک به خواسته ها گوش می کند و آن ها را به حرکات اعضای بدن مبدل می کند .

5- لامسه ای به دیداری – حرکتی : کودک اشیایی را که درون جعبه یا زیر پارچه ای قرار دارند لمس می کند و سپس شکل آنها را روی کاغذ می کشد .

6- شنیداری به دیداری : صداهایی مثل صدای حیوان های دست آموز ، وسایل خانه و جز آن را ضبط کنید و از کودک بخواهید تصویر مناسب و مربوط به آن صدا را از میان چند تصویر نشان دهد .

7- دیداری به شنیداری – کلامی : از کودکان بخواهید به تصویرهایی نگاه کنند . سپس از آنها بپرسید « چه تصویری با حرف س شروع می شود ؟ چه تصویری هموزن کت است ؟ چه تصویری اُیِ کوتاه (-ُ) دارد ؟»

8- شنیداری – دیداری به کلامی : تصویری را برای کودک توصیف کنید . سپس از کودک بخواهید تصویری را که توصیف کرده اید از میان چند تصویر انتخاب کنید .

تهیه کننده : حمید محمدی


موضوعات مرتبط: سایر مقالات
[ یکشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۹ ] [ 0:1 ] [ حمید محمدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی وانتقال تجارب واطلاعات آموزشی ،توانبخشی ومشاوره ای درخصوص نحوه ی برخورد ،آموزش ومشاوره ی دانش آموزان مشکوک ویا دارای اختلال یادگیری بنیان نهاده شده است وآماده دریافت هرگونه همکاری ونظرات عزیزان می باشد . از تمامی همکاران محترم که در زمینه اختلالات یادگیری ، تلاشهای خود را در قالب ارائه مطالب و تجربیات خود جهت بالابردن سطح آگاهی هموطنان عزیزمان را دارند کمال تشکر و اجر معنوی را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .
✿مدیر وبلاگ : حمید محمدی✿
توجه : این وبلاگ شخصی بوده و مربوط به مرکز اختلالات یادگیری سقز و آموزش و پرورش سقز نمی باشد .
موضوعات وب
پیوندها
امکانات وب
قرآن کریم
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

ترجمه وبلاگ به زبانهای English / Arabic / French / Turkish / Persian